O nás

Kulturní agentura Angel se od roku 1992 zabývá systematickým prezentováním středověké, renesanční a barokní hudby, vč. edukativních a interpretačních projektů. Mezi nejdůležitější projekty patří koncertní cyklus „Oživování unikátních dokumentů staré české hudby“. Dále se zabývá vytvářením multimediálních kompozic spojených se starou hudbou. Jedná se o syntézu hudebních, výtvarných, hereckých, pohybových, vizuálních a architektonických principů komponovaných přímo do daného prostoru na určité téma. Koncepce agentury podporuje historický odkaz nekomerčního společného kulturního setkávání a utváření "Homo universalis" - člověka harmonického a všestranného, člověka vztahujícího se ke kráse a k umění, člověka spolupracujícího s druhými, člověka citlivého a vzdělaného.
 
Výběr z realizovaných hudebních  akcí:
2020 „Renesanční Vánoce 1578“ – koncert v artovém filmovém zpracování
 
2019 „Oživené kostely Karla IV.“ – festival středověké hudby, divadla a umění v den narozenin císaře Karla IV.
 
2018 „Pražská polyfonie“ – cyklus koncertů renesanční hudby z unikátního rukopisu literátského bratrstva v Opatovicích na Novém Městě pražském z let 1577 - 1578
 
2018 „Carolus Arte Ornatus“ – dramaturgicky komponovaný hudební pořad s dobovou hudbou a texty z českých kronik ze 14. století s hercem J. Potměšilem (bazilika Vyšehrad)
 
2017 „Officium Vias tuas (1577)“ – rekonstrukce jediné dochované vícehlasé renesanční mše ku slavnosti J. Husa (Beltémská kaple, přenos ČT a ČRo)
 
2016 „Nevyslovitelné“ – filmovém dokumentu o renesanční hudbě (DómFilm)
 
2016 M. A. Charpentier: Te Deum – koncerty barokní hudby, kostel sv. Ignáce a sv. Ducha
 
2015 „Officium Quem vidistis pastores (1578)“ – rekonstrukce utrakvistické liturgické hudby z renesanční Prahy (kostel sv. Michala V Jirchářích)
2015 Ateliér renesanční polyfonie – profesionální workshop hudby rudolfínského období
2015 G. F. Händel: Messiah 1741 (HWV 56) – oratorium (kostel Sv. Šimona a Judy, FOK)
2014 I. Angelov: „Veni Sancte Spiritus“ – hud. kompozice pro slavnostní mši v katedrále sv. Víta (TV Noe)
2013 C. P. E. Bach: Magnificat 1749 (Wq 215) – projekt ku 400letému výročí narození (Hudební studio Smečky)
2012 A. Vivaldi: Gloria (RV 589) – koncerty barokní hudby pro Arcibiskupství Lucca a Santuario dell Corpus Domini Bologna
2011 W. A. Mozart: Te Deum 1769 (KV 141) – hudební kurzy (klášter Želiv)
2010 A. Michna z Otradovic: Officium Vespertinum 1648 – rekonstrukce barokní hudby
2009 G. F. Händel: Messiah 1741 (HWV 56) – oratorium (kostel Sv. Šimona a Judy, FOK)
2007 „Visitatio Sepulchri“ – rekonstrukce české velikonoční liturgické hry ze 14. století
2006 „Vorga: Cesta mezi břehy“ – hudba k filmovému dokumentu (DómFilm)
2005 A. Ramirez: Misa Criolla – série koncertů jihoamerické hudby s bolívijským souborem etnických nástrojů
2004 „Communication with India“ – natáčení CD s indickými hudebníky z Rádžastánu
2003 „Chronos & Kairos“ – cyklus komponovaných pořadů v architektonickém prostoru
2002 „Aramejský Otčenáš“ – hudební podoba nejstarší křesťanské modlitby (dokument ČT)
2001 „Cesta ke světlu“ – scénický triptych koncertů vč. Syntézy divadla a land-artových instalací (Koněpruské jeskyně)
2000 „Otázky jsou odpovědi“ – série doprovodných kulturních akcí k výstavám ve sklepích Strahovského kláštera (Praha 2000)
1999 „The Scarlett Pimpernell“ – nastudování vokální hudby do historického filmu BBC
1998 „Dante Alighieri: L´inferno – site-specific kompozice (Galerie Hilde Leiss, Hamburg)
1997 Světový ekumenický kongres“ – hudební instalace v katedrále Sv. Víta (dokument ČT)
1996 „Ave Lumen“ – komponované programy spolu s výtvarnou skupinou 12:15 ( Kurt Gebauer, Jiří Beránek, Jaroslav Dvořák)
1995 „Nobis Est Natus“ – umělecký dokument pro ČT pod záštitou ministra kultury Pavla Tigrida (Opatství Emauzy)
1994 „Lux et Chronos“ – scénické koncertní pořady v historických prostorech (Oxford, Brentwood, London)
1993 „Písně pro Theodorika“ – středověké slavnosti a mezinárodní festival souborů staré hudby (Karlštejn)
1992 „Restaurované obrazy Mistra Theodorika“ – slavnostní koncerty pro NG (př. přenos ČRo – Vltava)
 
 
IGOR ANGELOV - DRAMATURGIE PROJEKTŮ

Dramaturgem projektů Kulturní agentury je dirigent a sbormistr Igor Angelov. Vystudoval dirigování na konzervatoři Jaroslava Ježka a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK v Praze a od roku 1990 se zabývá historickou vokální hudbou. Již 30 let působí jako sbormistr, dirigent a hudební pedagog.

Igor Angelov se ve svých projektech dlouhodobě věnuje polyfonii evropské tradice 14. – 16. století, gregoriánskému a byzantskému chorálu. Komponuje scénické hudební pořady na témata staré, zejména středověké a renesanční hudby. Se svými soubory koncertuje po celé Evropě (Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Polsko, Litva, Slovensko, Anglie). Dlouhodobě se zabývá rozkrýváním významových souvislostí v duchovní hudbě.

V průběhu své sbormistrovské praxe založil několik souborů, které úspěšně působí v oblasti vážné hudby. Byl regenschorim baziliky sv. Jakuba v Praze a je dlouholetým pedagogem na Arcibiskupském gymnáziu. V hudební pedagogice se soustředí na komplexní rozvoj hudebních činností a vědomostních aktivit. Přednáší hudební historii v souvislostech, na besedy zve osobnosti z oblastí hudby a kultury.

Sbormistrovská činnost – umělecký vedoucí těchto souborů:

  • Ensemble Polyfonion – soubor staré hudby a renesanční polyfonie (2004 – stále)
  • Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia (2006 – stále)

  • Sborové studio Angel – škola dětského sborového zpěvu (2014 – 2019)

  • Athos Orthodox – byzantský chorál, liturgie byzantského ritu (2010 – stále)

  • Svatojakubský chrámový sbor – ředitel kůru v bazilice Sv. Jakuba v Praze (2006)

  • Virtus Organum – mužské vokální kvinteto HAMU (1996 – 97)

  • Chorus Angelus – koncertní dětský sbor (1993 – 2003)

  • Alikvótní 4 – inspirace Východem a alikvótní zpěv (1995 – 2019)

  • Literátské bratrstvo Chorosch – renesanční polyfonie, greg. chorál (1990 – 1996)

Během své umělecké praxe spolupracoval s mnoha institucemi (např. Koncertní jednatelství Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Arcibiskupství pražské, Lyra Pragensis, Národní galerie, Správa Pražského Hradu, DAMU, ČT, Instituto Cervantes, Filmové studio Smečky) a soubory i umělci – např. Pražský filharmonický sbor, Vivaldi Orchestra Praga, Hradišťan, Rožmberská kapela, Schola Gregoriana Pragensis, Vlastislav Matoušek, Alfred Strejček, Jaroslav Krček, Varhan Bauer, Michal Pavlíček, Zdeněk Bričkovský (dokumentární film), Iván Gutierrez (jazz a etnická hudba), Vladimír Hulec (scénický tanec), Petr Kavan (sochy), Kurt Gebauer (sochař, UMPRUM).

Spolupracuje také se zahraničními institucemi (Musikhochschule Frankfurt a/M, Instituto Musicale Lucca, Ukranenland Torgelow, Copenhagen Choir School Sanct Anae, Seminario Tre Cancelli, Tokai High School Nagoya), uměleckými soubory a umělci – Regensburger Domspatzen (Německo), Vándor Vokál (Maďarsko), Thomas Kotik (New York), Ritmo Latino (Bolívie), Cantilena (Německo), Eufrasio Lucena (Španělsko), Ikram Khan & Haniff Khan (Indie) ad.

Jako skladatel, dirigent, hudební režisér a producent se podílel na vytvoření celé řady nahrávek CD, filmové, scénické a duchovní hudby. Ve své vydavatelské práci se zaměřuje na bibliofilské prezentování unikátních děl hudební historie a na rekonstrukce unikátních a zapomenutých děl české hudební historie.