Motto:

 

„Ladění se přenáší z hudby na mezilidské vztahy.“

 

„Hudba je cesta k naslouchání druhému.“

 

„Ticho v hudbě je cesta k porozumění sobě.“

 

„Správný zvuk harmonizuje člověka i prostor.“

 

„Tón je realizací vnitřního neviditelného světa.“

 

„Souzvuk je univerzální prostředek spojení.“