Motto:

 

„Ladění se přenáší z hudby na mezilidské vztahy.“

TUNING IS TRANSFERRED FROM MUSIC TO PEOPLE´S RELATIONS.“

 

„Hudba je cesta k naslouchání druhému.“

MUSIC IS THE WAY TO LISTENING TO OTHER PEOPLE.“

 

„Ticho v hudbě je cesta k porozumění sobě.“

SILENCE IN MUSIC IS THE WAY TO UNDERSTANDING YOURSELF.“

 

„Správný zvuk harmonizuje člověka i prostor.“

THE RIGHT SOUND HARMONIZES HUMANS AND SPACE.“

 

„Tón je realizací vnitřního neviditelného světa.“

THE TONE IS A REALIZATION OF THE INNER INVISIBLE WORLD.“

 

„Souzvuk je univerzální prostředek spojení.“

SOUND IS A UNIVERSAL MEANS OF CONNECTION.“