Hudba

VÝBĚR Z VYDANÝCH CD

 

Carolus Arte Ornatus

CD I: Vita Caroli a hudba doby Karla IV.

CD II: Reflexe z kronik doby Karla IV. a hudební reminiscence

na středověká témata

Dramaturgicky komponovaný hudební pořad, který zobrazuje

životní příběh císaře Karla IV. v kontextu dobových uměleckých děl. 

Nahrávka oživuje historickou hudbu 14. století a texty z autobiografie

Karla IV. i z dobových kronik.

Účinkující: Jan Potměšil, Ensemble Polyfonion a sbor Arcibiskupského gymnázia

Dramaturgie a umělecké vedení: Igor Angelov

 

Slovo ve staročeských velikonočních chorálech

Chorus Angelus

varhany: Karel Loula

dirigent a sbormistr: Igor Angelov

 

Chronica Bohemorum

Nové literátské bratrstvo Chorosch

Dirigent a umělecký vedoucí: Igor Angelov

Nahrávka představuje středověkou duchovní hudbu jako průvodce časem. U středověkého člověka bylo jistě vnímání času výrazně odlišné – čas všední každodennosti byl odměřován kokrháním kohouta, čas sváteční zobrazovaly kostelní zvony a čas věčnosti ukazoval umíráček. Na CD jsou hudebním způsobem představeny dimenze historického času od 12. století do počátků renesance v Čechách. K charakteristické atmosféře náleží i zcela přirozené prolnutí liturgického zpěvu či modlitby se spontánní pulzací přírody – s hučením poryvů větru i jarním štěbetáním ptáků.

 

Hudba českého středověku a renesance

Nové literátské bratrstvo Chorosch a Chorus Angelus

Sbormistr: Igor Angelov